การเตรียมไฟล์งาน

(Artwork Preparing) การจัดเตรียมไฟล์งานพร้อมพิมพ์ ขั้นตอนการเตรียมไฟล์ก่อนส่งพิมพ์งาน

  1. ไฟล์ .ai (illustrator) ที่ create outline font และ embed images แล้ว
  2. ไฟล์ .psd (photoshop) ที่มีความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 300 dpi/inch
  3. ไฟล์ .indd (indesign) ที่ create outline font และ embed images แล้ว หรือส่งเป็นไฟล์ packages
  4. ไฟล์ .pdf ที่ export เป็น pdf-x4 ที่ฝังค่า bleed มาเรียบร้อยแล้ว

กำหนดขนาดงานเท่ากับที่ทำงานจริง เช่น ต้องการพิมพ์ 10x10 ซม. ให้ทำ artboard ขนาดตามนี้ (ยังไม่รวมระยะ bleed) ทุกไฟล์ต้องมีการทำ bleed (ตัดตก) อย่างน้อย 3 มม. และ เผื่อ margin อย่างน้อย 3 มม. สำหรับเนื้อหาสำคัญ ไฟล์งานต้องกำหนดโหมดสีเป็น CMYK
Copyright © 2016 - Print Idea. All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com